Bidra till Teaterförbundets hjälpfond

De åtgärder som vidtagits för att begränsa smittspridningen av coronaviruset i Sverige har inneburit att kultursektorn nästan helt har stannat av. Nu är det tid för dig som har möjlighet att hjälpa till!

Många frilansare står helt utan inkomster. Många av dem är egenföretagare utan möjlighet till stöd från trygghetssystemen. Många känner oro och maktlöshet inför sin situation.

Teaterförbundet för scen och film har sedan flera år tillbaka en hjälpfond för stöd till behövande medlemmar. Nu behövs den fonden mer än någonsin. Skulle du eller ditt företag ha möjlighet att bidra till att fonden får mer resurser vore det fantastiskt.

Om du hjälper fonden så kan Teaterförbundet hjälpa fler. Alla bidrag är välkomna!

Swisha ditt bidrag till 123 19 194 97

eller

Betala till Teaterförbundets Bankgiro: 5803-2236 – OBS! Märk inbetalningen ”Hjälpfonden”