Efterlyses! En trovärdig scen- och filmpolitik

I höstens val efterlyser Teaterförbundet en trovärdig scen- och filmpolitik, i ett uttalande från förbundets riksstämma på Djurönäset.

Denna måste bland annat innebära fördubblade anslag till den fria scenkonsten, en filmpolitik med konstnärligt fokus, en utbyggnad av teater-, dans- och musikallianserna, barn och ungas rätt att få tillgång till professionell scenkonst och att målen för jämställdhet och mångfald uppfylls.

– Kulturen har blivit en politisk icke-fråga. Med tre månader kvar till valet den 14 september är det hög tid att föra in den i valrörelsen. Kultur politiken måste få det ekonomiska utrymme och det respektfulla spelrum i samhället som den förtjänar, säger Anna Carlson, som under stämman omvaldes till Teaterförbundets ordförande.

Här kan du läsa hela uttalandet.