Europas filmregissörer samlades i Bukarest

I förra veckan höll FERA, som samlar Europas filmregissörer, sin generalförsamling i Rumäniens huvudstad Bukarest. Representanter från 27 länder var på plats, däribland Simon Norrthon, Christina Olofson och Elisabet Gustafsson som representerade Sveriges Filmregissörer, en avdelning inom Teaterförbundet för scen och film.

FERA General Assembly 2019

Under dagarna diskuterades en rad viktiga framtidsfrågor. En aktuell fråga är implementeringen av DSM-direktivet och hur upphovsrätten kan stärkas för konstnärerna.

Mötet lyfte även vikten av att försvara yttrandefriheten. Hat och hot mot konstnärerer och journalister är ett växande problem, och den konstnärliga friheten ifrågasätts.

Under mötet valdes Elisabet Gustafsson från Sveriges Filmregissörer till suppleant i FERAs exekutiva kommitté.