Frågor och svar om SAG-AFTRA:s strejk

SAG-AFTRA är USA:s fackförening för film- och tv-skådespelare. Deras motpart i förhandlingarna är Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), en branschorganisation som bland annat förhandlar kollektivavtal för producenternas räkning och representerar stora internationella streamingkanaler och mediebolag.

Vad beror strejken på?
SAG-AFTRA kämpar för att få ersättningar som anpassas efter inflationen och till det moderna konsumtionsmönstret, där allt större del av produktionerna streamas – royalty-ersättningarna ska spegla de intäkter som verken genererar åt streamingtjänsterna. SAG-AFTRA kräver också ett regelverk för att motverka att AI används för att nyttja skådespelares insatser utan godkännande och kompensation.

AMPTP har inte gått dem till mötes i kravet på skäliga ersättningar eller när det gäller hanteringen av AI i förhållande till skådespelares rättigheter och eftersom parterna inte lyckats nå en överenskommelse har SAG-AFTRA nu utlyst strejk. Fackets 160 000 medlemmar uppmanas därmed att strejka från sitt arbete. Manusförfattarna har varit i strejk sedan 2 maj (initierad av Writers Guild of America, WGA) och den dubbla strejken stoppar produktionen av de flesta filmer och tv-serier i USA.

Vilka produktioner berörs av strejken?
Samtliga produktioner under Producer-SAG-AFTRA Codified Basic Agreement och the Screen Actors Guild Television Agreement berörs av strejken

Produktioner i det lägre budgetsegmentet är inte föremål för strejk:

• Short Project Agreement (SPA)
• Micro Budget Agreement (Micro)
• Student Film Agreement (Student)

Medlemmar i SAG-AFTRA får inte delta i någon form av marknadsföring (till exempel deltagande i podcasts, vid filmfestivaler eller premiärer) för en produktion som går under AMPTP:s berörda avtal, delta i mask- eller kostymprov, ingå nya sådana avtal eller gå på auditions med mera.

Jag är medlem i Scen & Film och jobbar i en produktion där det kan finnas medlemmar från SAG-AFTRA, vad gäller för mig?
Om du inte är medlem i SAG-AFTRA omfattas du inte av strejken oavsett om du medverkar i produktionen i Sverige eller i USA.

Om du som medlem i Scen & Film strejkar utan att Scen & Film har utlyst strejk kallas det för en vild strejk. Det innebär att du inte får någon ersättning från facket under din strejk. Vid en lovlig strejk får medlemmar normalt ersättning ur en strejkkassa som kompensation för utebliven inkomst.

Jag är medlem i Scen & Film och i SAG-AFTRA, vad gäller för mig?
Om du arbetar som skådespelare i en produktion som berörs av strejken anses ditt kontrakt automatiskt pausat både vad gäller arbete och ersättning. Du kommer inte kunna hållas ansvarig för att ha brutit kontraktet genom att följa strejkorder.
Du kan heller inte ta jobb för andra bolag i USA som inte lever upp till de krav som SAG-AFTRA strejkar för.

Jag är medlem i Scen & Film och vill visa min sympati för SAG-AFTRA, ska jag också strejka?
Scen & Film har just tecknat ett nytt avtal för produktion av film och drama och i Sverige råder fredsplikt under avtalstiden. Scen & Films medlemmar som jobbar i produktioner som går under våra kollektivavtal kommer inte tas ut i strejk.

Om du som medlem i Scen & Film strejkar utan att Scen & Film har utlyst strejk kallas det för en vild strejk. Det innebär att du inte får någon ersättning från facket under din strejk. Vid en lovlig strejk får medlemmar normalt ersättning ur en strejkkassa som kompensation för utebliven inkomst.

Även de som inte är medlemmar i SAG-AFTRA uppmanas att stötta SAG-AFTRA genom att inte ta jobb för att ersätta de som strejkar.

Om du befinner dig i USA kan du visa ditt stöd genom att ansluta dig till demonstrationer och protester.

Håll dig uppdatarad genom SAG-AFTRA:s webbplats och sociala medier.