Scen & Film står i solidaritet med SAG-AFTRA

Scen & Film står i solidaritet med det amerikanska skådespelarfacket SAG-AFTRA i deras kamp för hållbara villkor och rimliga ersättningar.

SAG-AFTRA som organiserar 160 000 skådespelare och artister går ut i strejk efter att förhandlingarna med AMTPT (Alliance of Motion Picture and Television Producers) strandat. Manusförfattarna (WGA) har redan varit i strejk sedan början av maj.

Sedan strömningstjänsternas intåg har marknaden förändrats i grunden – både för finansiering, produktion och konsumtion. Makten, rättigheterna och kapitalet har koncentrerats till ett fåtal aktörer som inte varit villiga att säkra hållbara villkor för de som skapar innehållet till filmerna och dramaserierna.

SAG-AFTRA kräver löner som inte är lägre än de var för sex år sedan, de kräver hållbara skrivningar om hur deras prestationer ska kunna användas i framtiden med hjälp av AI och de kräver att royalty-ersättningarna speglar de intäkter som verken genererar åt strömningstjänsterna.

Deras fight är viktig även för oss. Vissa av plattformarna är direkt antifackliga och har vägrat att teckna hållbara avtal med fackförbund. Det kan vi inte acceptera. SAG-AFTRA har inte haft en liknande strejk på 40 år, för man vet vad den kostar både medlemmar och andra som indirekt berörs av att allt stannar av. Men man vet också att om man inte tar den här fighten nu så kommer branschen fortsätta att försvagas.

Kontakta vår medlemsrådgivning om du har frågor.

#SAGAFTRAstrong #SAGAFTRAstrike