Har du en bra idé för kompetensutveckling?

Realisera den genom Kulturkraft Stockholm – ett nytt regionalt kompetensutvecklingsprojekt inom kultursektorn där professionellt yrkesverksamma ska erbjudas olika former av kompetenshöjande avgiftsfria aktiviteter, till exempel föreläsningar, seminarier och workshops.

Målet är att det ska finnas aktiviteter för såväl konstnärliga utövare som för personer med tekniska och administrativa yrken. Initiativet till projektet kommer från bland andra Teaterförbundet och Svensk Scenkonst. Alla aktiviteter ska vara avgiftsfria.

För att kunna ta del av projektets utbud måste din arbetsgivare (institution, myndighet, företag, fri grupp etc.) intyga att organisationen är delaktig i projektet. Även du som är frilansande egenföretagare/F-skattare behöver registrera dig hos Kulturkraft Stockholm. Intygandet ska ske på en särskild blankett, av en behörig representant för organisationen.

OBS! Eftersom många i kultursektorn är frilansare utan egna företag eller längre anställningar finns det även en begränsad möjlighet för individer att vid enstaka tillfällen få kortare deltagaranställningar. Detta bekostas av Trygghetsrådet TRS.

För att projektets innehåll ska bli relevant och möta de behov som finns är Kulturkraft Stockholm angelägna om att få konkreta förslag på aktiviteter som ni vill genomföra. Även dessa ska skickas in på en särskild blankett.

Intyget om er organisations projektmedverkan och förslag ska skickas till Kulturkraft Stockholm senast den 22 juni.

Du kan ladda ner dokumenten till höger.

Läs mer på Kulturkraft Stockholms hemsida.


KulturKraft Stockholm är ett regionalt kompetensutvecklingsprojekt inom kultursektorn som bedrivs med stöd från Europeiska Socialfonden, ESF. Huvudman är Trygghetsrådet TRS, och initiativet till projektet kommer från bland andra Teaterförbundet och Svensk Scenkonst.
Motsvarande projekt har tidigare genomförts i Västra Götalandsregionen och i Skåne genomför man nu en andra projektperiod.