Inget beslut om Borås stadsteater

På torsdagen hölls ett möte i Borås kulturnämnd där ett nytt verksamhetsförslag för Borås stadsteater presenterades av kulturchefen. Ett stort antal antal teateranställda och andra boråsare hade slutit upp för att försvara teatern.

Förslaget innebär att teaterns egna verksamhet ska halveras, till enbart 2-3 egna produktioner per år, och att man i stället har ett 20-tal gästspel. Det skulle innebära att många anställda på teatern riskerar att sägas upp.

Beslutet blev att förslaget till ny ”Verksamhetsidé i ett moderniserat Kulturhus” skulle läggas till handlingarna och det ska ske fördjupad politisk beredning i ärendet.
Stora organisationsförändringar av det här slaget ska alltid förhandlas med facket. Teaterförbundet har kallat till förhandling för brott mot förhandlingsplikten, då arbetsgivarens förslag har tagits fram och presenterats för kulturnämnden utan att ta kontakt med facket.

Teaterförbundet inväntar nu ett förslag på datum för ett nytt möte. Dels måste en förhandling om en eventuell verksamhetsförändring genomföras, dels ska brottet mot förhandlingsplikten och skadestånd för detta brott behandlas.

– Vi kommer att följa frågan noggrant och ge allt stöd vi kan till våra medlemmar och vår lokalavdelning på Borås stadsteater. De gör ett fantastiskt arbete. Det som händer just nu på Borås Stadsteater är återigen allvarligt för personalen och visar på en stor okunnighet om villkoren för konstnärlig arbete, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.