Nedskärningar hotar Borås stadsteater

Den egna produktionen på Borås stadsteater ska skäras ned med hälften, enligt ett förslag som arbetats fram på uppdrag av kulturnämnden. Förslaget innebär kraftiga nedskärningar i teaterns verksamhet, som ska ersättas av olika gästspel.

– Kulturnämnden har gett ett uppdrag till personer utan konstnärlig kompetens att utreda frågan om utvecklingen för Borås stadsteater. Detta har lett till ett helt orimligt förslag om halvering av den egna verksamheten. Ett stort antal gästspel på bekostnad av den egna produktionen är inte billigare, snarare tvärtom, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Enligt kollektivavtalet ska stora organisatoriska förändringar alltid förhandlas med den lokala fackliga avdelningen. Det har inte skötts på ett korrekt sätt i detta arbete.

– Förslaget har tagits fram utan samtal med personalen på Borås stadsteater. Så här stora verksamhetsförändringar ska förhandlas med de fackliga organisationerna. Detta gäller även för ärenden under beredning, säger Anna Carlson.

Teaterförbundet har skickat en förhandlingsframställan till arbetsgivaren som kallat till förhandling i nästa vecka.

– Förhandling med facket borde ha skett i ett mycket tidigare skede. Vi kommer att följa frågan noga och bistå lokalavdelningen i det fortsatta arbetet, säger Madeleine Wagemyr, förhandlingschef på Teaterförbundet.

Under de senaste åren har Borås teater, som ligger under Borås kommun, haft stora organisatoriska problem, och flera personer har lämnat teatern på grund av hur den styrs.

– Att så många konstnärliga ledare valt att avsluta sina uppdrag för Borås stadsteater är ett tydligt bevis på att styrelseformen inte passar konstnärlig verksamhet, detta bör därför ses över, fortsätter Anna Carlson.

Förslaget ska redovisas på kulturnämndens nästa sammanträde den 24 augusti.


Läs mer om Borås stadsteater:

– KLYS:  Oroande neddragningar i konstnärlig produktion

– Debattinlägg av Tomas Forser på dn.se

Öppet brev till Borås stad på bt.se, av Ragna Wei, fd konstnärlig ledare på Borås stadsteater

Inlägg av Johan Hilton dn.se

– Inlägg av Monica Wilderoth, dn.se