Klippare, maskdesigner och ljuddesigner måste få royalties

Visste du att vi har femton svenska Oscarsnomineringar, varav sju vinnare, för klipp, mask och ljud?

Klippare, ljuddesigner och maskdesigner har en central roll i framtagandet av ett filmverk och bidrar med sin egen konstnärliga prägel på ett sätt som är avgörande för slutresultatet. Därmed är det självklart att även dessa yrkesgrupper ska ses som royaltyberättigade upphovspersoner i våra kollektivavtal.

– Scen & Film driver på hårt för att föra in klippare, maskdesigner och ljuddesigner som nya upphovsrättsinnehavare i kollektivavtalen och att dessa tre grupper därmed också ska ha rätt till royalties. Detta är ett av våra viktigaste yrkanden i avtalsförhandlingarna, säger Christine Strindberg, förhandlingschef, Fackförbundet Scen & Film.

Royalties speglar nyttjandet, det vill säga hur ett upphovsrättsligt verk används efter att det har lanserats. Royalties är alltså inte detsamma som ersättningen för att utföra det faktiska arbetet (lönen/arvodet) utan ska ges separat och i tillägg till detta.

Royalties ska även utbetalas om ett verk säljs eller blir en stor succé som man inte räknat med från början. Därmed är royalties ett verktyg för att upphovspersoner får skälig ersättning.

Idag köper ofta streamingplattformar mycket av det innehåll som produceras i Sverige och då ofta för 10 år eller längre tid och ofta till fler länder. I januari 2023 uppdaterades Upphovsrättslagen enligt ett EU-direktiv (DSM) vars syfte är att stärka upphovspersoners position i en alltmer digitaliserad och globaliserad marknad och ge rätt till ”lämplig och proportionerlig” ersättning.

– I ljuset av denna revidering ser vi dessa yrkanden som högst aktuella. Royalties är en vedertagen och given modell för att ersätta upphovspersoner i relation till hur deras verk faktiskt nyttjas. Därför behöver det tillföras mer pengar, så att alla upphovspersoner får en lämplig och proportionerlig ersättning, säger Christine Strindberg.