Manifestation för dansares och sångares pensioner

Måndag 1 december kl. 11.00 framför Kungliga Operans entré.

Kungliga Balettens Förening håller i samarbete med Teaterförbundet en manifestation för dansares och sångares pensioner. Kom dit och visa ditt stöd!

Alice Bah Kuhnke – lyssna på dina anställda!
– De stora förlorarna blir dansarna och sångarna vid den statligt ägda Kungliga Operan, men även dansarna och sångarna vid GöteborgsOperan och andra scenkonstinstitutioner, vars rätt till en lägre pensionsålder än den gängse på arbetsmarknaden tas bort.

Konfiskera inte våra framtida pensioner!
– Mer än en tredjedel av de pensionsavsättningar som arbetsgivarna idag gör för pensioner ska användas för andra ändamål inom scenkonsten. Vi vill också ha satsningar på scenkonsten, men inte med våra pensionspengar.

Ge oss tid att skapa en bra pensionslösning!
– Regeringen vill avveckla den nuvarande statliga pensionsordningen, Pisa-förordningen, redan den 1 januari 2015, utan att föra någon dialog med de som berörs. Ge oss tid att förhandla fram en bra pensionslösning som är bra för alla parter.


Här kan du läsa det brev som Kungliga Balettens Förening skrivit till kulturminister Alice Bah Kuhnke.