Medlemsmöte om förhandlingarna med Danscentrum

Trots stora ansträngningar har det inte varit möjligt att uppnå ett avtal med Danscentrum. Det tidigare avtalet löpte ut den 31 december 2012. Nu kan medlemmarna inte längre vänta på att få ut sina löneökningar för 2013.

I dagarna har Teaterförbundet skickat över ett slutbud till Danscentrum, som ska besvaras senast den 22 augusti. Förslaget innebär att vi gör ett nytt ettårigt löneavtal för 2013 samtidigt som vi tar ett gemensamt ansvar för att se över avtalet i sin helhet.

Med anledning av de pågående förhandlingarna med Danscentrum bjuder vi in till ett medlemsmöte, där vi vill informera och rådgöra om hur vi går vidare. Avvisar Danscentrum slutbudet står vi inför eventuella konfliktåtgärder.

Vi träffas onsdagen den 28 augusti kl. 18.00-20.00.
Mötet äger rum i Teaterförbundets lokaler, ”Stallet” på Kaplansbacken 2A.

Har du frågor kontakta Julia Reinhard  eller Maria Rasmussen  på Teaterförbundet, 08-441 13 00.

Ingen föranmälan krävs men du får gärna informera om att du kommer till Heléne Ekdahl.

Brevet till Danscentrum kan läsas här.