Nominera till delegation för filmavtalet

Scen & Films kollektivavtal med Medieföretagen gällande Film-, TV- och videoinspelning löper ut den 31 maj 2023 och det är därmed dags att tillsätta en förhandlingsdelegation och att inkomma med yrkanden för önskade förändringar av avtalet.

Vi ber berörda avdelningar att inkomma med nomineringar till förhandlingsdelegationen så snart som möjligt, men senast torsdag den 15 september.

Avdelningar som kan nominera är Skådespelaravdelningen, Film&TV-avdelningen, Dansavdelningen, Sveriges Filmregissörer och Scenograf- och kostymdesigneravdelningen.

De ni nominerar ska ha kunskap om Film och TV-området och intresse av avtalsförhandling. Det är naturligtvis också bra om det finns en bredd bland de nominerade så att sammansättningen av delegationen kan bli representativ ur olika aspekter. Ha i åtanke att könsfördelningen ska vara minst 60/40.

Vi ber även berörda yrkesavdelningar att inkomma med yrkanden om förändringar i avtalet så snart som möjligt, men senast fredag den 30 september.

När ni skickat in era yrkanden kommer ansvariga förhandlare tillsammans med den av förbundsstyrelsen utsedda delegationen gå igenom alla yrkanden. Scen & Films förbundsstyrelse fattar sedan slutgiltigt beslut om vilka yrkanden vi ska lägga fram till Medieföretagen.

Film/TV/Video-avtalet kan laddas ner här.