Nordiska skådespelarrådet möttes i Köpenhamn

Upphovsrätt, arbetssituationen för nordiska skådespelare, hur förbunden rekryterar och kommunicerar med sina medlemmar. Det var några av de frågor som diskuterades när det nordiska skådespelarrådet träffades i Köpenhamn.

Förbunden skrev också ett gemensamt uttalande om situationen i Norge, där de kommersiella tv-bolagen angriper upphovsrättsavtalen som det norska skådepelarförbundet, Norsk Skuespillerforbund, har.

Det nordiska skådespelarrådet träffas två gånger om året för att diskutera gemensamma frågor och aktioner. Deltar gör förbund från alla fem nordiska länder. Nästa möte äger rum hösten 2017 i Finland.