Ny styrelse för Svenska Filminstitutet

Stiftelsen Svenska Filminstitutet får sju nya ledamöter i sin styrelse under 2017. Ledamöterna utses av regeringen och sitter på tre år.

Följande personer sitter i Filminstitutets styrelse från och med 2017:

Claes Ånstrand, vd LoveOne AB, (styrelsens ordförande sedan 2015)
Lars Strannegård, rektor och professor vid Handelshögskolan i Stockholm, ledamot sedan 2016
Farnaz Arbabi, konstnärlig ledare Unga Klara, regissör
Per Schlingmann, rådgivare och författare
Johanna Koljonen, författare, kulturjournalist och kritiker
Roland Esaiasson, fd generaldirektör MTM, Myndigheten för tillgängliga medier
Malin Wahlberg, docent filmvetenskap, Stockholms universitet
Carina Brorman, konsult
Charlotte Sundåker, affärsutvecklare

Svenska Filminstitutet har under hösten också skapat nya filmbranschråd, som syftar till att stärka branschens insyn och inflytande.

Här kan du läsa vilka personer som Teaterförbundet för scen och film samt Sveriges Filmregissörer har nominerat till råden.