Nytt avtal med Sveriges Radio

Teaterförbundet och Sveriges Radio har förhandlat fram ett nytt avtal för medverkan i radio. Avtalet gäller fram till den 31 december 2017.

Lönehöjningarna är 2,5 % för 2016 och 2,2 % för 2017. Även ersättningen för användandet av ett verk har höjts, mot att verken får finnas tillgängliga på internet under ett års tid.

– Vi är mycket nöjda med avtalet som innebär både höjda löner och ökade nyttjanderätts-ersättningar till våra medlemmar. Vi har framtidssäkrat avtalet, för att våra medlemmar inte ska förlora ersättningar när lyssnandet förändras, och publiken kan ta del av radioprogrammen via webben, säger Moa Alfvén, förhandlare på Teaterförbundet för scen och film.

Nytt i avtalet är också att marknadsföring på internet har reglerats. Endast en del av ett verk får användas, och i högst två minuter, utan ytterligare ersättning.

Ladda ner: SR Avtal 2016-2017