Nytt tillfälligt avtal med Danscentrum

På grund av den rådande coronapandemin har Teaterförbundet för scen och film och Danscentrum tecknat ett tillfälligt säravtal.

Säravtalet blir bara aktuellt om planerad verksamhet inte blir av på grund av situationer och begränsningar relaterade till coronapandemin. Arbetsgivarna kan då häva visstidsanställningar enligt särskilda villkor. Alla övriga villkor i Danscentrumavtalet gäller fortfarande som tidigare.

– Den pågående pandemin har gjort att våra medlemmar har drabbats hårt, genom förlorade arbetsmöjligheter och inkomster på bland annat scenkonstområdet. Avtalet har vi förhandlat fram för att de fria koreograferna ska våga planera in föreställningar under höst och vår. Vi vill framhålla att avtalet är tillfälligt och kan sägas upp med två veckors varsel, säger Madeleine Wagemyr, förhandlingschef, Teaterförbundet för scen och film.

Om avtalet hävs gäller följande för visstidsanställda:
• Den anställde har rätt till avgångsvederlag motsvarande 25 procent av kvarvarande lön. Vid anställning som omfattar tre månader eller mer ska dock minst en månadslön utgå.
• Den anställde har rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 25 procent av kvarvarande kontraktsbelopp. Vid anställning som omfattar tre månader eller mer ska dock minst en månadslön utgå.

Uppsägningsmöjligheten ska gälla enbart för anställningsavtal som träffats under avtalets giltighetstid – och enbart om planerad verksamhet inte blir av på grund av situationer och begränsningar relaterade till coronapandemin.

Avtalet gäller från och med den 2 september 2020.

Avtalet har en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar.

Har du frågor kring avtalet kontakta Medlemsrådgivningen på jour@teaterforbundet.se

Här kan du läsa Frågor och svar om det tillfälliga avtalet.