Operasångare står utanför trygghetssystemen

Bristande ekonomisk trygghet och samhällsservice som i första hand är anpassad för ”nio-till-fem”-jobb gör att sångare inte vågar eller kan fullfölja sitt yrkesval om de inte kommer från socio-ekonomiskt starka miljöer. Det medför också att man överger yrket trots att man fortfarande är i god vokal form.

Det visar en enkät riktad till Sveriges frilansande opera- och konsertsångare, framtagen av Sångaravdelningen inom Fackförbundet Scen & Film, i samarbete med några av landets mest erfarna och framstående operasångare.

– Enkäten handlar om förutsättningarna att verka som frilans och resultatet är alarmerande – men dessvärre inte förvånande för den som är insatt i branschen. Resultatet visar på strukturella brister i ett redan utsatt yrke, säger Joa Helgesson, operasångare och ordförande i Sångaravdelningen inom Scen & Film.

Trots att svenska operasångare är en högt uppskattad och gärna sedd exportvara i utlandet så finns det stora brister i trygghetssystemen och i det ekonomiska läget på hemmaplan.

Regelverk och beräkningsmodeller hos A-kassan, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är illa anpassade till sångares verklighet vilket gör att sångare ofta faller mellan stolarna när det gäller samhällets skyddsnät.

– Samhällskontraktet gäller inte fullt ut för frilansande sångare som ofta går miste om de trygghetssystem och tjänster samhället tillhandahåller. Möjligheten till relevant barnomsorg, A-kassa, sjukvård och sjukpenning kan sångare bara delvis utnyttja, trots att de betalar skatt i Sverige, i vissa fall väldigt hög skatt, säger Charlotte Hellekant, operasångare och en av enkätförfattarna.

Sångare har i regel mellan fyra och sju års eftergymnasial utbildning. Ändå är lönerna ofta förbluffande låga jämfört med andra yrkesgrupper med samma långa utbildning.

Mycket av förberedelsearbetet som är nödvändigt när man tar sig an en ny uppgift – till exempel en ny operaroll – görs oavlönat av sångarna. Något som är otänkbart för många andra yrkesgrupper.

– En övergripande majoritet av de svenska sångarna tvingas arbeta på frilansbasis eftersom det finns ytterst få fasta solisttjänster på operahusen och i branschen över huvud taget. Därtill kommer att arbetsgivarna ofta begär att sångaren ska fakturera i stället för att vara anställd med lön. De tryggheter och förmåner som kommer med en anställning faller därmed bort, säger Joa Helgesson.

Enkäten presenteras av Joa Helgesson och Charlotte Hellekant i ett zoom-möte,
torsdag den 15 april kl. 18.00-20.00.
Föranmälan till presentationen sker på följande sida:
https://scenochfilm.se/presentation-av-sangarenkat-anmalan/