Pensionsbesked från SPV

SPV (Statens tjänstepensionverk) har under maj för första gången sänt ut pensionsbesked till de som arbetar eller har arbetat på scenkonstinstitutionerna.

På pensionsbeskedet kan du se hur mycket tjänstepension som du tjänat in enligt de uppgifter som finns i SPV:s register. Pensionsbeskedet bygger på den information som institutionerna lämnat till SPV.

Eftersom vi vet att det förekommer att institutionerna lämnar ofullständiga uppgifter så bör du granska ditt pensionsbesked. Det gäller särskilt dig som arbetat som regissör eller scenograf. Om du tycker att det inte stämmer så bör du i första hand kontakta de berörda arbetsgivarna eller SPV.

Du kan också logga in på SPV:s webbplats spv.se och se sitt ditt pensionsbesked digitalt. Där kan man också via ett samarbete medminpension.se direkt komma in och se information om sin totala pension (allmän pension, annan tjänstepension samt privat pensionssparande) och dessutom göra en prognos över sin framtida pension.

Du kan läsa mer om pensioner i Liten pensionskola för Teaterförbundets medlemmar.