Rättighetsbolaget byter namn till Upphovsrätt Scen & Film

Det är därifrån Du som är rättighetshavare kommer att få dina upphovsrättsersättningar från och med nu.

Vi har också en ny mejladress om du vill komma i kontakt med oss: upphovsratt@scenochfilm.se


Upphovsrättslagstiftningen kan delas in i en ideell och en ekonomisk del. Den ekonomiska delen innebär att upphovspersoner och utövande konstnärer har rätt att kräva ekonomisk ersättning för exploatering av deras verk och prestationer. Men ersättningen utgår inte automatiskt. Det avgörande är förhandlingen om villkoren för utnyttjandet. På Scen & Films område regleras villkoren för att utnyttja de upphovsrättsliga rättigheterna främst genom kollektivavtalsförhandlingar.

Läs mer om upphovsrätten här.