Hur fungerar upphovsrätten?

Fackförbundet Scen & Film och Upphovsrätt Scen & Film hjälper dig som medlem att tillvarata dina upphovsrättsliga rättigheter och att du får de ersättningar du ska ha.

Upphovsrättslagstiftningen kan delas in i en ideell och en ekonomisk del. Den ekonomiska delen innebär att upphovspersoner och utövande konstnärer har rätt att kräva ekonomisk ersättning för exploatering av deras verk och prestationer. Men ersättningen utgår inte automatiskt. Det avgörande är förhandlingen om villkoren för utnyttjandet. På Scen & Films område regleras villkoren för att utnyttja de upphovsrättsliga rättigheterna främst genom kollektivavtalsförhandlingar.

Läs mer om den ideella rätten här och den ekonomiska rätten här.