Remissvar på förslaget om ändrade restriktioner

Teaterförbundet för scen och film svarade igår på det förslag som regeringen skickade ut på remiss om att justera de restriktioner som funnits för folksamlingar på grund av pandemin.

Förslaget innebär dels att det skulle vara möjligt att ha framträdanden på restauranger, dels att begränsningen om 50 personer ska tas bort i publiksammanhang där personer har en sittplats, till exempel på kultur och idrottsevenemang. Förslaget var att publiken ska ha två meters mellanrum.

– Ett ansvarsfullt öppnande mot större publik räddar jobb och skapar arbetstillfällen för alla frilansare, därför är det positivt att restriktionerna justeras. Men avståndet på två meter i innebär i praktiken inte någon skillnad mot dagens restriktioner för biografer, arenor, teatrar och andra scener, då det finns få lokaler som är så stora, säger Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Folkhälsomyndigheten föreslår i sitt remissvar att antalet personer som samlas kan höjas till 500 personer, och att avståndet kan vara en meter.

– Det är positivt, men Folkhälsomyndigheten föreslår samtidigt att de 500 ska innefatta alla som närvarar, inte endast publiken, vilket är tufft för större personalintensiva arrangemang. Vi vill att man slopar maxtaket och istället gör en bedömning utifrån arrangörens förmåga och förutsättning att inte skapa trängsel.

– Det är glädjande att se att regeringen tagit vårt förslag från branschen att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med företrädare för branschen så att framtida åtgärder blir träffsäkra och tillräckliga, så jag utgår från att vi nu har en nära dialog om ytterligare steg mot ett ansvarsfull öppnande, säger Simon Norrthon.