Scen & film nr 5-13

Efterlyser mångfald!

Mångfald och etnicitet är den sista bastionen att riva när det gäller normer som råder på scenen.
Det blev alla på ett seminarium under Scenkonstbiennalen i Jönköping tydligt medvetna om. Idén om en normaliserad vit svenskhet lever kvar – mer än många vill erkänna.

Nytt samarbete mellan Sydafrika och Sverige

Ett experimentellt möte med elektroniskt ackompanjemang och med sångare som utformar orkestern. Två nyskrivna kortoperor, en från Sydafrika och en från Sverige uppfördes nyligen i KTHs kärnreaktorhall.
Den svenska ”Sing the body electric” av Carl & Åsa Unander Scharin och den sydafrikanska ”An anatomy of a mining accident”.

Lugna vatten är Kalle Perssons specialitet

Allt oftare framförs krav på att filmbranschen måste omfamna ett seriöst säkerhetstänkande.
Systematiskt arbetsmiljöarbete, det är vad lagen kräver. Kalle Persson driver Oceanfilm, ett företag som specialiserat sig på säkerhet på vatten.