Scen & film Nr 6-15

Eva Säfström dansar nu alla roller!

Kanske har hon scenkonstvärldens smalaste yrke. Men som koreolog har Eva Säfström ett fågelperspektiv som få. Just det krävs också när man ska teckna en sittande dansare. Scen&film har träffat Sveriges enda anställda koreolog.

”Filmen kan få finansiellt stöd utan höjd moms”

Ersätt den nuvarande avgift som bara biografer betalar med en lagreglerad teknikneutral avgift. Först då kan de mål som regeringen ställt upp för framtidens filmpolitik säkerställas. Det menar Teaterförbundet och Sveriges filmregissörer i sina remissvar till regeringen.

”Jag vill bevara lusten till arbetet!”

Från sång, dans, teater och musikal till dubbning och logonom-studier. Sharon Dyall har skaffat sig en yrkesmässig bredd som gett henne frihet att välja mellan jobben.

– Jag är en nyfiken människa, det ena har lett till det andra. Många artister, musikalartister och musiker dubbar, då jobbet kräver en musikalitet. Nu hoppas jag att min C-uppsats i logonomi ska öka medvetandet om hur röstskådespelare och dubbare arbetar, säger Sharon.

Nya vägar att integrera digitala bilder på teatrarna

Riksteatern satsar stort på 3D-teknik och projektioner på scen i föreställningen ”Effekten” i höst. Ett pilot-projekt som ska resultera i nya rutiner som gör det lättare att kombinera scenografi, ljud, ljus med digitala bilder.

Dagbok från workshop med Théâtre du Soleil

Ariane Mnouchkine – en av världens främsta regissörer – ledde i augusti en workshop på Fårö, tillsammans med skådespelare från Théâtre du Soleil. Scen & film bad två deltagare att föra anteckningar från dagarna. I tidningen publicerades en förkortad version av Kim Theodoridou Bergquists dagbok. Men både hennes och Anna Mannerheims dagböcker går att i läsa i ett längre format här till höger på hemsidan. Workshopen med Arianne Mnouchkine initierades av Stockholms dramatiska högskola och arrangerades ihop med Bergmancenter på Fårö. Simon Norrthon, prefekt på institutionen för skådespeleri hoppas kunna arrangera ett liknande projekt igen.