Stöd för det lokala arbetsmiljöarbetet med covid-19

Nu finns generella rekommendationer framtagna för scenområdet, som berör det lokala arbetsmiljöarbetet med anledning av covid-19.

I rekommendationerna finns praktiska tips som kan vara till stöd i det lokala arbetsmiljöarbetet. Till exempel om information till medarbetare, att planera åtgärder vid smitta, om medarbetare tillhör en riskgrupp, om hygien, städning och hur avstånd kan hållas.

Utgångspunkten är att en riskbedömning ska göras utifrån de specifika förutsättningar som finns i verksamheten.

Rekommendationerna är utgivna av arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst, då det övergripande ansvaret för arbetsmiljöfrågor alltid ligger hos arbetsgivarna.

Arbetet med rekommendationerna har bedrivits genom Teaterns- och musikområdets arbetsmiljöråd (TMA) där Svensk Scenkonst, Teaterförbundet för scen och film, SYMF och Musikerförbundet är representerade.

Teaterförbundet har haft stort inflytande över innehållet och ställer sig bakom de generella rekommendationerna, som kan laddas ner här intill.

För ytterligare råd och stöd i det lokala arbetsmiljöarbetet finns också möjlighet att vända sig till Teaterförbundets regionala skyddsombud för scenområdet, Tristan Agdler, tristan.agdler@teaterforbundet.se


Tidigare i år publicerades riktlinjer för film- och tv-produktion i Sverige under coronapandemin. De kan du ta del av här på hemsidan.