Teaterförbundet för scen och film har haft förbundsmöte

Den 30 maj höll Teaterförbundet förbundsmöte på Hasselbacken i Stockholm. 91 ombud från olika avdelningar inom organisationen fanns på plats tillsammans med representanter från valberedning, revisorer och kansli.

Förbundsmötet hålls var fjärde år och är ett möte mellan riksstämmorna som är organisationens högsta beslutande sammankomster. Under förbundsmötet kan enbart motioner och frågor som rör ekonomi eller organisation tas upp och beslutas om.

Under årets förbundsmöte antogs nya stadgar för förbundet. De gamla stadgarna hade ett föråldrat språk och innehåll och var väldigt omfattande. Därför har Teaterförbundets organisationsgrupp arbetat fram ett förslag till nya, modernare stadgar, där antalet paragrafer minskat från 54 till 12.Den nya stadgan är mer lättöverskådlig men några större förändringar har inte skett. Organisationsgruppen, som består av förbundsstyrelse ledamöter, kommer fram till riksstämman arbeta vidare med frågor som rör organisation och medlemsrepresentation i förhållande till riksstämma/förbundsmöte.

Förbundsmötet fattade beslut om att höja medlemsavgifterna under 2017. Under flera års tid har medlemsavgifterna varit oförändrade. Förbundet är i behov av ett ekonomiskt tillskott. Därför höjs medlemsavgiften till förbundet med 5-15 kr/per månad och medlem beroende på i vilken medlemsavgiftskategori medlemmen ligger.

Under förbundsmötet gjordes också ett fyllnadsval till förbundsstyrelsen. Daniel Norgren Jensen har på egen begäran valt att avgå ur förbundsstyrelsen. Som ny ledamot valdes Andrzej Glosniak, dansare på GöteborgsOperan, från juni 2016 till riksstämman 2018.

Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling höll ett uppskattat anförande under eftermiddagen, där han talade om vikten av fackligt engagemang, om att aldrig ge upp den fackliga kampen, som idag lika ofta handlar om att förhindra försämringar som att få igenom förbättrade villkor.

Solen sken över Hasselbacken och mötet avslutades med gruppdiskussioner kring de fackliga framtida utmaningarna och vilka frågor som förbundet bör prioritera att arbeta med framöver.

I samband med förbundsmötet delades även Teateförbundets guldmedalj ut tillMeta Velander och Yvonne Lombard. En silverplakett delades ut till Kjäll Åkerblom, snickare på Dramaten, och Andrezej Glosniak fick ett fackligt stipendium.