Teaterförbundets guldmedalj till Lombard och Velander

Skådespelarna Meta Velander och Yvonne Lombard får Teaterförbundets guldmedalj ”för utomordentlig konstnärlig gärning”.

– Det är med glädje och stolthet jag delar ut guldmedaljer till dessa två synnerligen välförtjänta mottagare, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Yvonne Lombard och Meta Velander har länge haft en självklar plats inom svensk teater. De lärde känna varandra på Dramatens elevskola i slutet av 1940-talet, och har sedan 1960-talet varit knuta till Kulturhuset Stadsteatern, där de fortfarande är verksamma.

Genom åren har de också medverkat i flera uppsättningar tillsammans. I december spelar de i Kristina Lugns Nattorienterarna, i regi av Eva Dahlman.

Guldmedaljerna delades ut under Teaterförbundets förbundsmöte på Hasselbacken i Stockholm. Samtidigt erhöll Kjäll Åkerblom, snickare på Dramaten, en silverplakett för långvarigt och gott fackligt arbete. Andrzej Glosniak, dansare vid Göteborgsoperan, fick Teaterförbundets fackliga stipendium för särskilda fackliga insatser, inte minst i arbetet med pensionsförhandlingarna förra året.