Tillfälligt avtal med High Chaparral

På grund av den pågående pandemin har Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst gjort en tillfällig överenskommelse gällande temaparken High Chaparrals verksamhet. Det tillfälliga avtalet möjliggör för High Chaparral att planera sin verksamhet för det kommande året, vilket skapar arbetstillfällen för medlemmarna.

Då situationen med pandemin är fortsatt osäker vad gäller nästa års verksamhet har ett nytt tillfälligt avtal tecknats.

Det finns risk för att High Chaparral inte kommer att kunna öppna parken för sommarsäsongen 2021 alternativt tvingas att tillämpa restriktioner för sin verksamhet.

Dessa restriktioner kan komma att göra att High Chaparral inte kan genomföra konstnärlig verksamhet i den omfattning som planerats eller att konstnärlig personal inte fullt ut kan sysselsättas i konstnärlig verksamhet.

Överenskommelsen gäller uppsägning av visstidsanställda och utökad arbetsskyldighet.

  • Om anställningen hävs senare än den 28 februari 2021 har den anställde rätt till avgångsvederlag motsvarande 1 månadslön.
  • Om anställningen hävs senare än den 30 april har den anställde rätt till avgångsvederlag motsvarande 20 procent av kvarvarande lön, dock minst en och högst två månadslöner

Avtalet är tillfälligt och kan sägas upp med 30 dagars varsel.