Tips och råd inför deklarationen

I Scen & Films folder ”Tips och råd inför deklarationen” hittar du information som är bra att ha när du ska deklarera.

Här finns information om vad du ska tänka på när du deklarerar inkomster, och vilka avdrag man kan göra, till exempel vid tjänsteresor, dubbel bosättning och andra utgifter som är som varit nödvändiga ”för inkomsternas förvärvande”.

Det finns även särskilda råd till egenföretagare.

Årets deklaration ska vara inlämnad till Skatteverket senast tisdag 2 maj. Detta gäller även dig som bor utomlands.