Workshop i Bryssel om det nya upphovsrättsdirektivet

I början av juni deltog Sveriges Filmregissörer och Teaterförbundets rättighetsbolag i en workshop i Bryssel. Temat var hur DSM-direktivet, det vill säga direktivet om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, skall implementeras i nationell lagstiftning.

Workshop om DSM-direktivet i Bryssel.

Den 15 april 2019 röstade EU:s ministerråd igenom det europeiska upphovsrättsdirektivet, DSM-direktivet. Därmed måste medlemsländerna lägga in direktivets bestämmelser i nationell lagstiftning. Workshopen behandlade dels hur direktivet skall införlivas i nationell lagstiftning och i kollektivförhandlingar, dels hur vi skall rekrytera och värva nya medlemmar för att förstärka våra organisationer.

Seminariet arrangerades av FERA (Federation of European Film Directors), FSE (Federation of European screenwriters in Europé) och Uni Mei (Uni Mei Global Union).

Workshopen samlade 49 deltagare från 22 länder. Från Sverige deltog Moa Alfvén jurist, Rättighetsbolaget, och Christina Olofson, filmregissör och vice ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Här kan du läsa deras rapport från mötet.