Årsmöte för Sveriges Filmregissörer med gäster

Årsmötet sker i Stallet på Teaterförbundet för Scen och Film, Kaplansbacken 2A, Stockholm och som medlem i SFR är du varmt välkommen!

Nedan följer dagordning för mötet. Vill du ta upp en fråga eller motionera på årsmötet ska denna insändas till styrelsen senast den 10 maj.Till årsmötet har vi i år bjudit in Lisa Ohlin som kommer att samtala med Harald Hamrell, Lisa James-Larson och Ivica Zubak om sin uppmärksammade och angelägna bok ”Ravinen”. Vad händer med den konstnärliga friheten och regissörens möjligheter att försvara sin kreativitet och visioner? Blir man olika behandlad som kvinnlig än manlig regissör? Alla säger att man ska bli mer kommersiell, men vad är kommersiell? Och inte minst; psykisk ohälsa bland regissörer – personligt problem eller arbetsskada? Anna Velander Gisslén, kommunikationskonsult, projektledare och föreläsare inriktad på film, kultur och digitalisering, modererar samtalet.

Dagordning

1) Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, justerare)
2) Fråga om årsmötets behöriga utlysande
3) Verksamhetsberättelse-och verksamhetsplan
4) Revisionsberättelse
5) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6) Valberedningens förslag till styrelse
7) Val av styrelsens två ordförande
8) Val av styrelse
9) Val av revisor
10) Val av valberedning
11) Förslag som väcks av styrelsen eller enskild medlem
12) Övriga frågor

Skicka gärna oss ett mejl om du kommer så är det lättare för oss att planera inköpen: osa@sverigesfilmregissorer.se

OBS! Märk mejlet med ÅRSMÖTE 2019

Varmt välkomna!
Styrelsen för Sveriges Filmregissörer

Här kan du ladda ner:

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Valberedningens förslag till ny styrelse

Ändringsförslag SFR:s stadgar