Bättre villkor för pensionssparare

Från den 1 januari 2014 så sänks avgifterna för sparande i fonder inom avtalspensionen AIP. AIP är den kollektivavtalsreglerade delen av pensionerna på teater-, dans och musikinstitutionerna.

För anställda över 23 år (dansare 18 år) görs en pensionsavsättning på 4,5 % av utbetald lön. Detta gäller oavsett arbetsuppgifter, anställningsform, anställningens längd eller lönens storlek.

Parterna inom AIP – Svensk Scenkonst (SvS) och de fackliga organisationer inom PTKs förhandlingsgrupp SvS (Teaterförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Unionen, Akademikerförbunden, Ledarna) – har förhandlat fram nya avgifter för de som har sitt sparande i fondförsäkringar.

-De nya avgifterna ger bättre villkor, vilket är mycket positivt. En halvering av avgifterna för sparande i fonder får stor betydelse för den framtida pensionen, säger Jaan Kolk, Teaterförbundets förbundsdirektör.

 


Du behöver inte göra något för att omfattas av de nya avgifterna, men för dig som vill förändra ditt nuvarande val av tjänstepensionsförvaltare så finns en omvalsblankett på Pensionsvalet.se. Om du inte gjort något val så placeras dina pengar liksom tidigare i en traditionell försäkring hos KPA Pension. Den redan låga avgiften för den traditionella försäkringen påverkas inte förändringen.

Mer information finns på Teaterförbundets hemsida  och på Pensionsvalets hemsida www.pensionsvalet.se eller kontakta Pensionsvalet på 020-650 111.

Vill du veta mer om hur pensionerna fungerar läs Liten pensionsskola för Teaterförbundets medlemmar.