Glädjande beslut om ny upphovsrätt i EU

EU:s ministerråd fattade i mitten av april det slutliga beslutet om att godkänna EU:s upphovsrättsdirektiv. En övertygande majoritet av EU:s medlemsländer stödjer direktivet i sin helhet. Detta innebär att vi i Sverige inom två år kommer att ha en modernare och mer rättvis upphovsrättslagstiftning, som ger kulturskapare bättre verktyg att hävda sin upphovsrätt.

– Det är med stor lättnad vi konstaterar att de flesta EU-länderna förstår vikten av en moderniserad lagstiftning där kulturskaparna ges starkare rättigheter, konstaterar Simon Norrthon ordförande för Teaterförbundet för scen och film.

Direktivet innehåller bestämmelser som Sveriges kulturskapare kämpat för i många år. Det handlar bland annat om rätten att få rimliga och proportionerliga ersättningar vid nätanvändning, rätten att få insyn i hur ens verk används på nätet och rätten att få säga upp ett avtal om verket inte används på avtalat sätt.