Nytt tillfälligt avtal för fria professionella teatrar

På grund av den rådande coronapandemin har Teaterförbundet för scen och film och Teatercentrum tecknat ett tillfälligt säravtal för fria professionella teatrar.

Säravtalet blir bara aktuellt om planerad verksamhet inte blir av på grund av situationer och begränsningar relaterade till coronapandemin. Arbetsgivarna kan då häva visstidsanställningar enligt särskilda villkor. Alla övriga villkor i de centrala avtalen för fria professionella teatrar gäller fortfarande som tidigare.

– Pandemins konsekvenser har slagit särskilt hårt mot den fria scenkonsten, som är en viktig arbetsgivare till många av våra medlemmar. Avtalet har vi förhandlat fram för att teatrarna ska våga planera för kommande säsong. Men vi vill understryka att avtalet är tillfälligt, säger Madeleine Wagemyr, förhandlingschef, Teaterförbundet för scen och film.

Om avtalet hävs gäller följande för visstidsanställda:
• Den anställde har rätt till en ersättning som motsvarar 20 % av kvarvarande lön, minst en månadslön, högst två månadslöner. Det gäller alla anställda, utom upphovspersoner.
• Upphovspersoner får vid en hävning en ersättning som motsvarar 20 % av kvarvarande kontraktsbelopp (grundbelopp och lön), minst en månadslön, högst två månadslöner.

Uppsägningsmöjligheten ska gälla enbart för anställningsavtal som träffats under avtalets giltighetstid – och enbart om planerad verksamhet inte blir av på grund av situationer och begränsningar relaterade till coronapandemin.

Avtalet gäller dock från och med den 23 juni, då VU (förbundsstyrelsens verkställande utskott) fattade beslut om att godkänna avtalet.
Avtalet har en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar.

Har du frågor kring avtalet kontakta Medlemsrådgivningen på jour@teaterforbundet.se


Frågor och Svar om det tillfälliga avtalet för fria professionella teatrar