Försäkringar

Ditt försäkringsskydd kan ses som en pyramid. I botten finns det lagstadgade skyddet som gäller alla medborgare, till exempel arbetslöshetsförsäkring som ger dig rätt till ersättning vid arbetslöshet om du är anmäld hos arbetsförmedlingen och medlem i någon a-kassa.

Ovanpå det lagstadgade skyddet i pyramiden kommer de kompletterande försäkringar som Fackförbundet Scen & Film förhandlat fram som en del i kollektivavtalen. De kallas avtalsförsäkringar, och tanken med dem är att du ska få ett komplement till de lagstadgade försäkringarna (till exempel högre ersättningsnivåer). Om din arbetsgivare tecknat någon av våra stora kollektivavtal, omfattas du av dem. Avtalsförsäkringarna ger stöd på olika sätt vid olika situationer.

Högst upp i pyramiden kommer försäkringar som du som privatperson själv tecknat. Du kanske till exempel själv har tecknat en livförsäkring eller har en företagsförsäkring om du har eget företag. Scen & Film har förhandlat fram förmånliga villkor på flera privata försäkringar.

Läs mer om avtalsförsäkringar under Dina avtalsförsäkringar, samt om särskilt förmånliga försäkringar för Scen & Films medlemmar under avsnittet Varför bli medlem?

Denna artikel hjälpte mig