Administrationsavgifter

På rättighetsintäkter från producenter som grundas på Scen & Films kollektivavtal gör Rättighetsbolaget ett kostnadsavdrag som baseras på Rättighetsbolagets befogade och dokumenterade kostnader på 10%. Med hänsyn till en mer komplex hantering tillkommer en kostnad i vissa situationer. För närvarande gäller följande avgifter:

Medlem i Scen & Film och ansluten till Rättighetsbolaget – 0 %
Medlem i Scen & Film men ej ansluten till Rättighetsbolaget – 2,5%
Ansluten till Rättighetsbolaget utan att vara medlem i Scen & Film – 2,5%
Ej medlem i Scen & Film eller ansluten till Rättighetsbolaget – 5%.

För rättighetsintäkter som Copyswede inkasserar gör Copyswede, innan pengarna betalas ut av Rättighetsbolaget, ett eget kostnadsavdrag. Rättighetsbolaget gör inga ytterligare avdrag. Motsvarande gäller för de ersättningar som SAMI inkasserar för offentliga framföranden av tv-sändningar i hotellfoajéer, på flygplatser, restauranger och liknande.