Kollektivavtalsbunden

När arbetsgivare har kollektivavtal med Fackförbundet Scen & Film.

Kollektivavtalen innehåller regler för anställda om minimilön för medverkan i produktionen, arbetstid, semesterersättning, sjuklön m.m. Men de reglerar också ersättningar för att en upphovsperson eller utövande konstnär upplåter sin upphovsrätt så att produktionen kan visas. Vissa av dessa regler gäller både anställda och egenföretagare, andra gäller enbart anställda.
Utöver nyttjandeersättningar från producenten har du enligt kollektivavtalet rätt att få ersättning för privatkopiering, vidaresändning och offentligt framförande av tv-sändningar i hotellfoajéer på flygplatser, restauranger och liknande.

Anställd eller egenföretagare – vilka regler gäller?

Oavsett om du är anställd (A-skatt) eller egenföretagare (F-skatt) omfattas du automatiskt av kollektivavtalets regler om upphovsrättsersättning från producenten. Men som egenföretagare måste du i kontraktet förbehålla dig rätt till ersättning för privatkopiering, vidaresändning och offentligt framförande av tv-sändningar på restauranger och liknade. Hör av dig till Upphovsrätt Scen & Film när du som egenföretagare börjar diskutera medverkan i en produktion.
I de fall du inte är ansluten till Upphovsrätt Scen & Film blir regleringen av dessa upphovsrättsliga ersättningar en fråga mellan dig och din arbetsgivare.