Ideella rättigheter

De ideella rättigheterna kan sammanfattas med att du har rätt att

  • bli namngiven när verket utnyttjas
  • motsätta dig att verket visas eller ändras på ett sätt som kränker ditt anseende eller egenart som upphovsperson/utövande konstnär.

Upphovspersonen och den utövande konstnären kan endast avstå från sin ideella rätt i begränsad omfattning.