Ärvd royalty och ersättningar till boende utomlands

Ärvd royalty
Utbetalning av ärvd royalty sker löpande. För att utbetalning ska kunna ske måste vi ha bouppteckning/arvsskiftespapper.

Utbetalning till skådespelare bosatta i Danmark, Norge eller Finland
Ersättning till skådespelare som medverkat i svensk produktion och är bosatta i Danmark, Norge eller Finland erhåller sin ersättning från respektive förbund, Filmex i Danmark, Norsk Skuespillerforbund eller Filmex i Finland. Upphovsrätt Scen & Film betalar då ut klumpsumma till förbunden för vidareutbetalning. Detta enligt ett samverkansavtal med respektive land.
På motsvarande sätt betalar dessa förbund ersättning till Upphovsrätt Scen & Film för skådespelare bosatta i Sverige som medverkat i dansk, norsk eller finsk produktion. Upphovsrätt Scen & Film ser då till att det fördelas och vidareutbetalas till rättighetshavarna.

Utbetalning till övriga rättighetshavare bosatta utanför Sverige
Utbetalning sker via internetöverföring till respektive rättighetshavare. Upphovsrätt Scen & Film behöver för att kunna verkställa detta kontouppgifter till den utländska banken.

Har du frågor kontakta Upphovsrätt Scen & Film.