Ärvd royalty och ersättningar till boende utomlands

Ärvd royalty
Du som arvinge efter en utövare eller upphovsperson behöver kontakta oss när bouppteckningen är klar. Du kan sedan skicka bouppteckningen till oss alternativt så kan vi begära in den från Skatteverket. Finns det mer än en arvinge behöver vi även ett arvskifte, blanketten för detta hittar du här. Utbetalning av ärvd royalty sker två gånger per år.

Utbetalning till skådespelare bosatta i Danmark, Norge eller Finland
Ersättning till skådespelare som medverkat i svensk produktion och är bosatta i Danmark, Norge eller Finland erhåller sin ersättning från respektive förbund: Filmex i Danmark, Norsk Skuespillerforbund eller Filmex i Finland. Upphovsrätt Scen & Film fördelar ersättningen och skickar denna sedan för vidareutbetalning till respektive förbund. Detta enligt ett samverkansavtal med respektive land.
På motsvarande sätt betalar dessa förbund ersättning till Upphovsrätt Scen & Film för skådespelare bosatta i Sverige som medverkat i dansk, norsk eller finsk produktion. Även denna ersättning mottas fördelat och Upphovsrätt Scen & Film hanterar enbart vidareutbetalningen till rättighetshavarna.

Utbetalning till övriga rättighetshavare bosatta utanför Sverige
Utbetalning sker direkt till respektive rättighetshavare. Upphovsrätt Scen & Film behöver för att kunna verkställa detta kontouppgifter till den utländska banken. Du kan begära en blankett för registreringen av kontouppgifterna här.

Har du frågor kontakta Upphovsrätt Scen & Film.