Påverka och förändra

Fackförbundet Scen & Film arbetar aktivt för att förbättra upphovsrättsersättningen.

Grundläggande är Scen & Films förhandlingar med arbetsgivarna avseende utnyttjande av upphovsrättsligt skyddade verk och prestationer.
Lika viktigt är att påverka lagstiftningen och att skapa förståelse hos allmänheten för vad upphovsrätten handlar om – att de som skapat bland annat film eller tv-program ska ha betalt för sitt arbete och del i de intäkter som utnyttjandet renderar.

Det gäller att anpassa lagstiftningen till de nya förutsättningar som digitaliseringen fört med sig, förhindra oskäliga avtalsvillkor och motverka olika former av illegal spridning. Till stor del sker detta arbete i samverkan med andra, däribland Klys Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) och Copyswede.

Läs mer i Din guide till upphovsrätten.

Läs mer om kampanjen Fair Internet.

Läs mer om arbetet mot illegal fildelning i foldern Ett schysstare Internet