Fair Internet

Skälig ersättning när skådespelares, dansares, musikers och sångares prestationer nyttjas på Internet. Det är målet för kampanjen Fair Internet.

Bakom kampanjen står fyra organisationer, med tillsammans över 500 000 medlemmar. Fackförbundet Scen & Film är med i två av dessa: FIA, den internationella skådespelarfederationen, och AEPO-ARTIS, som arbetar med kollektiv rättighetsförvaltning.

Scen & Film stödjer kravet att alla artister ska garanteras en skälig ersättning när deras prestationer nyttjas på Internet ”on demand”. Ersättning ska samlas in från till exempel Netflix och YouTube av kollektiva förvaltningsorganisationer som kontrolleras av artisterna själva.

Du kan bidra!
Som en del Fair Internet-kampanjen genomförs en enkät för att få kunskap om vilken ersättning som artister får för on demand-tjänster.

Enkäten, som är anonym, tar högst 3 minuter att besvara (här hittar du enkäten på engelska).

Du kan också stödja kampanjen och sätta press på en europeisk lagstiftning genom din underskrift.