Administrationsavgifter

På rättighetsintäkter från producenter som grundas på Scen & Films kollektivavtal gör Upphovsrätt Scen & Film ett kostnadsavdrag som baseras på Upphovsrätt Scen & Film:s befogade och dokumenterade kostnader på 10%. Med hänsyn till en mer komplex hantering tillkommer en kostnad i vissa situationer. För närvarande gäller följande avgifter:

Medlem i Scen & Film och ansluten till Upphovsrätt Scen & Film – 0 %
Medlem i Scen & Film men ej ansluten till Upphovsrätt Scen & Film – 2,5%
Ansluten till Upphovsrätt Scen & Film utan att vara medlem i Scen & Film – 2,5%
Ej medlem i Scen & Film och inte heller ansluten till Upphovsrätt Scen & Film – 5%.

För rättighetsintäkter som Copyswede inkasserar gör Copyswede, innan pengarna betalas ut av Upphovsrätt Scen & Film, ett eget kostnadsavdrag. Upphovsrätt Scen & Film gör inga ytterligare avdrag. Motsvarande gäller för de ersättningar som SAMI inkasserar för offentliga framföranden av tv-sändningar i hotellfoajéer, på flygplatser, restauranger och liknande.