Kontakt

Kontaktuppgifter till Rättighetsbolaget hittar du här.

Besöksadress:
Kaplansbacken 2A

Postadress:
Box 127 10, 112 94 STOCKHOLM

Telefon:
08-441 13 00

E-post:
rattighetsbolaget@scenochfilm.se

Christine Strindberg Grafik

Christine Strindberg

VD, Rättighetsbolaget

E-post: christine.strindberg@scenochfilm.se

Telefon: 08-441 13 00

Lotta Lundkvist Grafik

Lotta Lundkvist

Handläggare, Rättighetsbolaget

E-post: lotta.lundkvist@scenochfilm.se

Telefon: 08-441 13 00

Mobil: 073-844 13 11

Mia Letfors

Handläggare, Artistkatalogen och Rättighetsbolaget

E-post: mia.letfors@scenochfilm.se

Telefon: 08-441 13 00

Jon Dahlén Grafik

Jon Dahlén

Jurist, Rättighetsbolaget

E-post: jon.dahlen@scenochfilm.se

Telefon: 08-441 13 00

Charlotte Wildig Grafik

Charlotte Wildig

Jurist, Rättighetsbolaget

E-post: charlotte.wildig@scenochfilm.se

Telefon: 08-441 13 00