Casting Directors

Välkommen till yrkesnätverket Casting Directors! Vi arbetar med frågor som är viktiga för dig i yrket. Vilka frågor vi ska fokusera på framöver är upp till dig och de andra medlemmarna i nätverket. Kontakta oss om du vill veta mer!

Kontaktpersoner för Casting Directors

Maria Kiisk
maria.kiisk@gmail.com

Jeanette Klintberg contact@jeanetteklintberg.com

Tusse Lande tusse@kompanilande.com

 

 

Kontaktpersoner för Casting Directors