Akut brist på arbetskraft på Sveriges scener

Det råder stor brist på utbildad teknisk personal på scener runt om i landet. Under Svensk Scenkonsts branschdagar diskuterades hur fler yrkespersoner kan utbildas och hur scenerna kan rekrytera tekniska personal.

Svensk Scenkonsts har tagit fram en rapport utifrån en undersökning hos sina medlemmar, som visar på ett stort underskott av utbildad personal inom de tekniska områdena.

Under diskussionen lyfte Scen & Films förbundsdirektör Camilla Brown behovet av att utveckla lärling/mentorskapen och att skapa attraktiva arbetsplatser med goda villkor och trygga anställningar.

– Det finns många bra förslag i rapporten. Ett är att utveckla lärling/mentorskap – det ska vi jobba med tillsammans. Men vi behöver också fundera över varför de som lämnade branschen under pandemin inte kommer tillbaka. Vi behöver jobba med villkoren, arbetsmiljö och lönerna för personalen inom scenkonsten. Vi vill att folk ska utbilda sig och stanna i branschen. Om de lämnar är det bortkastade medel.

Under seminariet föreslog Camilla Brown också inrättandet av en yrkesnämnd på scenområdet, liknande den som finns för filmområdet.

– På filmsidan har vi tillsammans med parterna och branschen skapat en yrkesnämnd för att arbeta med kompetensförsörjningen. Vi arbetar nära utbildningarna för att få rätt typ av utbildningar, och för att kunna jobba med validering. Motsvarande skulle vi kunna göra på scensidan.

– Inom en yrkesnämnd kan vi tillsammans se över vilka yrken som saknar utbildad personal. En yrkesnämnd kan också arbeta med validering, vilka titlar som ska finnas och vilka kunskaper dessa behöver ha, sa Camilla Brown.

Under seminariet deltog även Mikael Brännvall, vd på Svensk Scenkonst, Mikael Flodström, vd Scenkonst Västernorrland och Lennart Ågren, utbildningsansvarig på Frans Schartaus teater-, event-och scentekniska utbildning.