Arbetsdomstolen meddelade dom i Strixmålet

I dag meddelade Arbetsdomstolen dom, i ett mål som handlar om hur schemaläggningen hanterats under filminspelningen av ”Johan Falk”. Domstolen valde att inte döma i enlighet med Teaterförbundets tolkning av avtalets skrivning om arbetstider.

Teaterförbundet ansökte om stämning mot Strix Drama AB och Medieföretagen i december 2014. Huvudförhandlingen ägde rum den 26-27 januari i år och i dag meddelades domen.

Frågan gällde hur skrivningen i avtalet om ”40 timmar per helgfri vecka” ska tolkas.

Teaterförbundet hävdade att en reducering av arbetstiden alltid ska ske när en helgdag infaller. Arbetsgivaren påstod att arbetstiden endast ska reduceras om helgdagen infaller måndag till fredag, eller om arbetstid är utlagd den aktuella helgdagen.

– Arbetsdomstolen valde att tolka skrivningen till arbetsgivarens fördel. Det betyder att vi i avtalsförhandlingar måste yrka på en begränsning av arbetsgivarnas möjlighet att lägga ut arbetstid på helger, så att våra medlemmar får likvärdiga arbetstidsvillkor med övriga arbetsmarknaden. Våra medlemmar kan idag bli schemalagda alla dagar på året, till och med julafton, och sex dagar per vecka, säger Madeleine Wagemyr, förhandlingschef på Teaterförbundet för scen och film.