Återbäring på försäkringar i Förenade Liv

Förenade Liv är ett icke vinstdrivande försäkringsföretag där överskott går tillbaka till försäkringstagarna.
De medlemmar i Teaterförbundet som har personförsäkringar hos Förenade Liv kan få återbäring redan i juli.

Förenade Liv kommer skicka ut brev till de medlemmar som berörs med information om hur mycket återbäring man får, hur den kommer utbetalas och när detta sker.