Avtalet med Medieföretagen

Det enda större kollektivavtal för 2014 som ännu inte är färdigförhandlat är avtalet med Medieföretagen för film och tv. Detta trots att det nuvarande avtalet löpte ut redan vid årsskiftet 2013/14.

Avtalet har blockerats främst av frågorna kring den upphovsrättsliga regleringen, men det finns också viktiga frågor kring arbetstiderna. Förbundets avtalsdelegation för filmavtalet hade ett möte den 20 augusti för att diskutera förhandlingsläget. Inriktningen är att nå ett avslut på förhandlingarna senast i mitten av oktober. För förbundet är det inte acceptabelt med ytterligare en fördröjning.

Information om förhandlingsläget kommer att publiceras kontinuerligt här på hemsidan. Förhandlingsansvariga på kansliet är Lars Åström, Madeleine Wagemyr och Ulf Mårtens.