Avtalsupptakt för institutionsteatrarna

Ett 50-tal fackligt aktiva från institutionsteatrarnas lokalavdelningar och berörda yrkesavdelningar slöt upp till Teaterförbundets avtalsupptakt för institutionsteatrarna den 13 augusti. Under mötet presenterades bland annat frågor som kommer att ha betydelse för höstens avtalsförhandlingar.

– De avtal som sluts är Teaterförbundets och Svensk Scenkonsts gemensamma avtal, som sedan ska gälla på arbetsplatsen. För arbetsgivaren är det viktigt att uppmuntra det fackliga arbetet och engagemanget, sa Anna Carlson, Teaterförbundets ordförande.

– Våra gemensamma avtal innebär ett lokalt arbete i samverkansgrupper när det gäller det dagliga arbetet, arbetstider och även kompetensutveckling. Då måste tid och plats ges till de fackligt förtroendevalda! fortsatte Anna Carlson.

Teaterförbundets förbundsdirektör Jaan Kolk presenterade tre frågor som är av betydelse för förhandlingarna: Nivån på och avtalsperioden för de övriga avtal som sluts på arbetsmarknaden, teatrarnas politiska och ekonomiska situation samt läget när det gäller den segdragna frågan om pensionerna på institutionsteatrarna.

– Regionaliseringen av kulturpolitiken gör att staten inte längre har en direkt relation till institutionerna genom Statens Kulturråd. Det gör att det regionala och lokala påverkansarbetet blir allt mer betydelsefullt när det gäller de ekonomiska förutsättningarna för institutionerna, framhöll Jaan Kolk.


Lämna förslag senast 17 september

Till den 17 september har lokalavdelningarna och yrkesavdelningarna möjlighet att lämna förslag till avtalsyrkande och vilka som ska ingå i förhandlingsdelegationen. Efter att förbundsstyrelsen fastställt delegation och yrkanden påbörjas de egentliga avtalsförhandlingarna som hålls med arbetsgivarmotparten Svensk Scenkonst.

I förhandlingsdelegationen kommer att ingå representanter från lokalavdelningarna, yrkesavdelningarna och förbundsstyrelsen. Varje lokalavdelning, även de som inte ingår i delegationen, kommer att ha en kontaktperson för avtalsförhandlingarna.

Det nuvarande avtalet gäller till den 31 december 2012.