Beslut om statlig filmpolitik fattat

I mitten av juni fattade riksdagen beslut om att införa en statlig filmpolitik. Det innebär att staten ska ta ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken från och med 2017.

Beslutet innebär bland annat att tre branschråd inrättas, för att sprida inflytandet i filmpolitiken bland fler parter.

– Det är mycket glädjande att beslutet äntligen är fattat. Nu ser vi fram emot mer inflytande och ett aktivt deltagande i arbetet med att utforma den nya filmpolitiken, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Regeringen har också satt upp sju mål för den nya filmpolitiken. Dessa handlar bland annat om att hela landet ska vara med och utveckla och producera svensk film, samt att jämställdhet och mångfald ska prägla filmområdet.


Inför beslutet skrev Teaterförbundet för scen och film, Sveriges Filmregissörer och Dramatikerförbundet en debattartikel i Göteborgsposten.
Läs artikeln: En ny filmpolitik kräver mod