Björn Granaths gränslösa stipendium till Alma Söderberg

Dansaren och koreografen Alma Söderberg mottog i går Björn Granaths gränslösa stipendium på 30 000 kronor. Stipendiet delades ut för tredje gången.

Motiveringen lyder:
Med rörelserna vittnar hon om sig själv och oss. Antecknar, rapporterar. Gesternas dagbok. Rader, linjer varje dag, levandets övning. Känslornas och minnenas historia, på tröskeln till det kommande, okända.

Hon ger röst åt rörelsen, hon vet att det finns en dans för örat och en musik för ögat. Hon är polyrytmisk, polycentrisk, polyfon, polyglott, polykrom, polyvalent och polymorf. Hon visar oss: så här, så här. Och vi ser och hör. Också de tystaste rörelserna ser vi, lyssnande.

I stipendiejuryn ingår Ann-Margret Fyregård, Isabella Granath, Magnus Florin, Özz Nûjen och Anna Carlson.

Tidigare stipendiater är musikartisten Sten Sandell och skådespelaren Ellen Jelinek.